Alle on koottu kaikki materiaalit ja työkalut, jotka on esitelty wiki-sivustolla. Materiaalit voi ladata pdf- tai word-tiedostoina. Materiaaleja voi hyödyntää sellaisenaan tai muokata edeleen erilaisten tapahtumien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Konferenssijärjestäjän vuosikello
Konferenssijärjestäjän muistilista (yleinen)
Konferenssijärjestäjän tehtävälista (yksityiskohtainen)
Konferenssin järjestämisopas


Konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä
Esimerkkinä vuoden 2013 konferenssin mainosjuliste


Esimerkkinä vuoden 2013 konferenssin ohjelma


Kalamalja-keskustelun ohjeistus


Posterinäyttelyn postereiden ohjeistus


Pop up -pajan suunnittelu ja toteutus


Esimerkkinä vuoden 2013 konferenssipolku (Tietoyhteiskuntapolku)


Konferenssin laatuprosessin kuvaus


Konferenssin arviointityökalu järjestäjille ja kehittäjille

Sivuston kuvat: Ms free, Pertti Nisonen ja Helsingin kaupungin aineistopankki