Katri Pyynonen 2011, Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston materiaalipankki.jpg
Kuva: Vuoden 2013 Opi ja kasva -konferenssi järjestettiin Finlandia-talolla. (Katri Pyynönen, 2011)


Aiempina vuosina konferenssi järjestettiin Wanhassa Satamassa , jossa näytteilleasettajat ja konferenssitapahtumat muodostivat niin sanotun "Oppimisen polun". Ständit olivat pitkän käytävän molemmin puolin, ja teemat eteneivät alueittain. Järjestävien kuntien opetus- ja sivistystoimen johto päätti kuitenkin järjestää vuoden 2013 konferenssin Finlandia-talolla. Oppimisen polun sijasta kokeiltiin nyt "Oppimisen toria" tapahtuman organisoimisen muotona

Finlandia-talon A-sali sopi hyvin torimaiseen muodostelmaan; ständit sijoitettiin torin ympärille ja tilan keskellä järjestettiin sekä vapaamuotoisia että ohjattuja tapahtumia. Finlandia-talossa tapahtuman käytössä oli neljä eri kerrosta, kun taas Wanhassa Satamassa kaikkien oli mahdollista toimia samassa kerroksessa. Konferenssista saadun palautteen mukaan osa osallistujista nautti erityisesti Wanhan Sataman rentoudesta ja tunnelmasta, osa taas Finlandia-talon tyylistä ja tilavuudesta.

Tapahtumapaikkaa valittaessa on huomioitava paikan muunneltavuus tapahtuman luonteeseen sopivaksi sekä tilojen sopivuus ohjelman ja tapahtumien järjestämiseen. Kun tapahtuman järjestäjänä on kunta (kaupunki), tapahtumapaikan vuokraamisessa otetaan huomioon hankintalaki ja siihen liittyvä ohjeistus.

Oppimisen torin pohjapiirustus.png

Kuva: Finlandia-talon A-salin, eli Oppimisen torin, pohjapiirros. Tilan keskellä on Kalamalja-keskustelun tuolit kolmessa sisäkkäisessä piirissä. Salissa on myös pienempiä sohva- ja kahvipöytäryhmiä sekä After talk -café luentojen jälkeiseen pienryhmäkeskusteluun luennoitsijan kanssa.


Heta Kuchkan videoinstallaatio konferenssin taide-elämyksenä


Finlandia-talon A-salin seinällä oli lisäksi esillä taiteilija Heta Kuchkan videoinstallaatioteos "MINÄ, SINÄ, HÄN, ME, TE, HE" vuodelta 2012. Teoksessa on mukana taiteilijan lisäksi n.5000 lasta ja nuorta. Osallistujien palautteen mukaan taideteos toi tilaan tunnelmaa, yllättävyyttä ja rikasti visuaalisesti konferenssissa käsiteltäviä teemoja.