Opi ja kasva -konferenssia suunniteltiin verkostomaisesti useissa, fyysisesti erillään toimivissa työryhmissä. Lisäksi konferenssi toimi foorumina monille eri verkostoille, jotka järjestivät konferenssin yhteydessä omia kokouksia ja tapahtumia. Suunnittelulle ja tapahtumasta viestimiselle oli hyötyä erilaisista sosiaalisen median sekä verkkotyökaluista.

Vuonna 2013 käytössä olivat muun muassa Facebook ja Twitter. Evernote -palvelu puolestaan toimi työryhmien yhteisöllisenä muistina. Evernote mahdollisti muun muassa yhteissuunnittelun ja ideoiden tallentamisen. Palvelun ansiosta aineistot olivat koko työryhmän ulottuvilla ja muokattavissa myös mobiilisti. Lisäksi työryhmien käytössä oli Wikispaces -palvelu.

kännykkäkuva.jpg_3654.jpg


Alla on sosiaalisen median työkaluja, joista voi olla hyötyä tapahtuman suunnittelussa ja tapahtumasta viestimisessä ja joita voi myös ehdottaa työkaluiksi ja suunnittelualustaksi verkostoille ja yhteistyökumppaneille.

Wiki-sivustoja

Yhteisöllisiä tiedostojen jakamiseen liittyviä sivustoja

Blogialustoja

Yhteisö- ja verkostopalveluja
  • Facebook (yhteisöpalvelu)
  • Twitter (yhteisö- ja mikroblogipalvelu)
  • Edmodo (koulukäyttöön kehitelty sosiaalinen alusta, Facebookin tapainen)
  • Hootsuite ja TweetCaster (Facebookin ja Twitterin käyttöä helpottamaan alustoja, jotka keräävät esim. haluttujen henkilöiden twiitit Twitteristä)
  • LinkedIn (ammatillinen verkostoitumispalvelu)

Ajanhallinta- ja tehtäväsovelluksia
  • Any.Do (ajanhallintapalvelu)
  • Trello (työn jakamisen ja seuraamisen väline)
  • Delicious (sosiaalisen kirjanmerkkauksen verkkopalvelu)
  • Diigo (sosiaalisen kirjanmerkkauksen verkkopalvelu)

Mindmap-työkaluja ja muita tiedon esittämisen ohjelmia