Konferenssin viestinnästä vastasivat osallistuvien kuntien opetus- ja sivistystoimien viestinnät sekä tapahtumia järjestäneet työryhmät. Jokainen osallistuva kaupunki huolehti oman henkilöstönsä tiedottamisesta jo olemassa olevia viestintäkanavia hyödyntäen. Kaupungit ja niiden vastuuhenkilöt viestivät tapahtumasta muun muassa mediatiedotteilla, mainoksilla ja julisteilla.
Tiedottamisen työnjaosta on tärkeää sopia yhteistyökumppaneiden kanssa heti aluksi.

Opi ja kasva -konferenssin viestinnässä kokeiltiin vuonna 2013 nettisivujen lisäksi Facebookkia ja Twitteriä . Näiden työvälineiden käyttö edellyttää järjestäjiltä aktiivisuutta, avoimuutta ja valmiutta vuorovaikutukseen verkossa. Twitteriä käytettiin myös konferenssipäivinä sekä järjestäjien että osallistujien toimesta. Konferenssin pääluentoja ja Kalamaljoja fasilitoitiin viestiseinän avulla - viestiseinälle heijastettiin tapahtuman twiitit ja tekstiviestit.

mainosjuliste.png
Kuva: Vuoden 2013 Opi ja kasva -konferenssin juliste.