Konferenssijärjestäjän vuosikello on työkalu konferenssin suunnittelutyön organisoimiseen, tapahtuman ennakointiin ja toiminnan arviointiin.

Vuoden 2013 konferenssin vuosikello havainnollistaa, miten Opi ja kasva -konferenssin suunnitteluun ja järjestämiseen liittyvät tehtävät vaiheistettiin. Työtehtävien aikataulutus ja välitavoitteet kannattaa laatia prosessin alkaessa. Vuosikelloa voidaan täydentää ja muokata tarpeen mukaan prosessin edetessä.


konferenssin vuosikello.png
Microsoft_tapaaminen.jpg

Kuva: Konferenssin järjestely edellyttää hyvää ennakointia ja työnteon vaiheistamista.