Konferenssijärjestäjän tehtävälista (yksityiskohtainen)


Konferenssijärjestäjän tehtävälista auttaa konferenssin suunnittelussa ja toteuttamisessa konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti. Tähän tehtävälistaan on koottu kaikki ne tehtävät, joita tarvittiin vuoden 2013 Opi ja kasva -konferenssin järjestämiseksi. Tehtävälistaa voi käyttää käytännön työkaluna tapahtuman järjestämiseen vaihe vaiheelta. Listaa voi myös muokata vapaasti omaan tarkoitukseen sopivaksi.

Konferenssijärjestäjän muistilista (yleinen)


Jos tehtävälista on tapahtuman järjestämiseen liian tarkka ja konferenssikohtainen, voidaan hyödyntää yleisempää Konferenssijärjestäjän muistilistaa. Lista on tiivistelmä konferenssin organisoimisessa huomioon otettavista tekijöistä yleisesti. Myös tämä sisältö on vapaa jatkomuokkaukselle.

Diaesitys konferenssin järjestämisestä


Konferenssin suunnittelun käynnistämisen tueksi on koottu myös Konferenssin järjestämisopas-esitys. Esitystä voi hyödyntää esimerkiksi suunnitteluryhmän orientoitumisessa ja konferenssin tehtävien esittelyssä. Konferenssin edellyttämästä työmäärästä on harvoin käsitystä etukäteen. Tehtävien esittely auttaa tulevan työn ennakoimista, työmäärän arvioimista ja riittävän henkilömäärän kiinnittämistä tehtävään.

Poimintoja kuntajärjestäjälle

  • Konferenssin kannattaa aina olla myös VESO-päivä.
  • Edellyttääkö kuntatyönantaja konferenssiin osallistuvalta opetushenkilöstöltä osallistumistodistuksen? Tämä kannattaa toteuttaa koulutuksen järjestäjällä jo olemassa olevien käytänteiden tavoin.
  • Jos mukana on useampia kuntia, kannattaa jokaisen kunnan huolehtia oman henkilöstönsä osallistamisesta, tiedottamisesta ja ohjeistuksesta omien rutiinien mukaisesti.


  • Microsoft_osaamisen kehittäminen.jpg