Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on


1. tuoda esille osaamiset, joita pääkaupunkiseudun kaupungit pitävät strategisesti tärkeinä opetus- ja kasvatusalan henkilöstölleen
2. esittää ratkaisuja, ehdotuksia ja toimintamalleja näiden osaamisten kehittämiseen
3. edistää perusopetuksen opetussuunnitelmien tavoitteiden toteutumista pääkaupunkiseudun kouluissa opetus- ja kasvatushenkilöstön yhteisöllistä asiantuntijuutta kehittämällä
4. ennakoida tulevaisuuden osaamistarpeita

Konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä -esityksen avulla voi pohtia tarkemmin konferenssin merkitystä ja tavoitteita osana oman kunnan ja yhteistyökumppaneiden tulevaisuuden suunnittelua ja strategiaa. Vuoden 2013 Opi ja kasva -konferenssi perustui Helsingin, Vantaan ja Espoon valtuustokauden 2013-2016 strategiaohjelmiin.

Vihreäpuu2.jpg
Kuva: Konferenssin tagipilvi - kuntien välisen yhteissuunnittelun tuotoksia.
Tagipilviä voi luoda ilmaiseksi osoitteessa http://www.tagxedo.com


Konferenssin laatuprosessin kuvaus


Konferenssin laatuprosessin kuvaus kokoaa yhteen konferenssin suunnittelu- ja toteutusprosessin. Kuvaa voi käyttää konferenssin
suunnittelun, arvioinnin ja jatkokehittelyn tukena sekä esittelymateriaalina päättäjille ja muille koulutuksen järjestämistehtävästä vastaaville. Koulutuksen laaduhallinnan tukena voidaan käyttää myös erilaisia ohjelmistoja ja työvälineitä. Tämä kuvaus on kuitenkin laadituu yksinkertaisena vuokaaviona word-dokumentille.

Menetelmiä yhteissuunnittelun fasilitointiin


Tärkeintä konferenssin järjestämisessä on järjestäjien ja yhteistyökumppaneiden motivaatio, innostus, taito toimia yhdessä ja sitoutuminen yhteiseen vastuuseen. Konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä on monille kuntatoimijalle uusi yhteistyömuoto. Työhön kannattaa tarttua kokeilevasti ja uusia työtapoja kehitellen. Yhteissuunnittelu jäsentyy prosessin aikana ja vaikutuksesta. Konferenssin suunnittelu- ja toteutusprosessi on aina vaativa. Tehtävien, vastuiden ja roolien on tärkeää olla selkeitä.

Menetelmiä yhteisuunnittelun fasilitointiin on runsaasti tarjolla muun muassa netissä. Esimerkiksi seuraavista lähteistä voi olla hyötyä myös konferenssin suunnittelutyöryhmille:

1. Kokoustyöskentelyä tehostavat yhteistoiminnalliset menetelmät, Kansalaisfoorumi
2. Menetelmiä työskentelyyn ja ryhmätoimintaan, JELLI
3. Yhteistoiminnallisia menetelmiä pedagogisiin kahviloihin, Helsingin opetusviraston mediakeskus
Microsoft_työntekijät kokouksessa.jpgkokemuksia, käytänteitä, keskusteluja.png
Kuva: Konferenssi edellyttää suunnittelijoilta yhteistyötaitoja, kokeilumieltä ja sitoutumista vaativaan prosessiin.